سیستم تعیین موقعیت جهانی از جمله ابزارهای نوین تعیین موقعیت دقیق می باشد که امروزه با پیشرفت بخش فضایی (تعداد و نوع ماهواره ها) و بخش استفاده کننده (گیرنده ها) پیشرفت چشمگیری داشته است. کاربردهای این سیستم طیف متنوعی از کاربردها را شامل می شود. ایجاد نقاط مبنای نقشه برداری و همچنین کنترل سازه های بزرگ مهندسی نظیر سدها از جمله کاربردهای مهندسی این سیستم است. علاوه بر این، استفاده از این سامانه نقش مهمی در ناوبری و تعیین موقعیت وسائط نقلیه ناوگان هوایی، دریایی و زمینی و ریلی دارد. شرکت های بزرگ ارائه خدمات مرتبط با حمل و نقل نیز از جمله مشتریان این سیستم ها در زمینه تعیین موقعیت سرویس-دهنده های خود می باشند.
تعیین موقعیت در نقشه برداری را می توان از نظر اجرایی به دو صورت استاتیک و کینماتیک (RTK) انجام داد. گیرنده های مورد استفاده در این سیستم انواع مختلفی دارد که باتوجه به نوع سیگنال مورد شناسایی و قابل دریافت در این گیرنده ها می توان به گیرنده های تک فرکانسه ودو فرکانسه (و با تکمیل بخش فضایی) گیرنده های سه فرکانسه را نام برد. در شرکت نانومقیاس آریا با تکیه بر دانش مهندسی و استفاده از جدیدترین سخت افزارها و روش های پردازشی خدمات زیر ارائه می-گردد:

  • تهیه نقشه دقیق از عوارض نقطه ای و مقاطع از خطوط لوله و راه ها با استفاده از تکنیک RTK
  • ایجاد شبکه نقاط مرجع با استفاده از سیستم موقعیت یاب جهانی
  • بررسی تغییرات در سطح سازه های مختلف با تحلیل سری های زمانی داده  های GPS
  • تهیه سیستم های یکپارچه تعیین موقعیت برای خودروهای امدادی و شرکت های پستی و تحویل کالا
  • توسعه ابزارهای ناوبری خودرو و وسائل نقلیه مبتنی بر سیستم موقعیت یاب جهانی