کنترل هندسی در اجرا و نظارت پروژه های صنعتی و ساختمانی نقش برجسته ای در محصول نهایی دارد. این مساله در ساخت سازه های دارای شکل هندسی پیچیده و بزرگ به مراتب مهم تر خواهد بود. علاوه بر این اطلاعات دو یا سه بعدی مناسب از وضع موجود عوارض طبیعی و یا عوارض دست ساز بشر نقش عمده ای در طراحی و مدیریت زمین و ایجاد تغییرات در آن ایفا می کند. به این منظور در شرکت نانومقیاس آریا از جدیدترین روش ها و ابزارهای مهندسی به منظور اندازه گیری دقیق و متریک انواع سازه ها و تهیه نقشه وضع موجود (As-built) و پیاده سازی نقاط با دقت بالا به منظور انجام ساخت و ساز استفاده می شود. سایر خدمات قابل ارائه در این بخش به شرح زیر می باشند:

  • تهیه نقشه های توپوگرافی سه بعدی دقیق از انواع عوارض زمینی
  • تهیه نقشه مقاطع طولی و عرضی در پروژه های راه سازی
  • تهیه نقشه مقاطع سازه در پروژه های عمرانی و معماری
  • تعیین حجم عملیات خاکی
  • تهیه نقشه های ثبتی و پیگیری فرآیند تهیه سند اراضی (ماده ۱۴۷)
  • اجرای پروژه های نقشه برداری طرح هادی شهری و روستایی
  • تهیه نقشه های توپوگرافی، پروفیل های طولی و عرضی، محاسبه حجم عملیات خاکی